Pracownicy sprzedaży i obsługi

Pracownicy sprzedaży i obsługi

Praca w sprzedaży i obsłudze klienta może być wykonywana w różny sposób. Część z pracowników pracuje z klientami bezpośrednio, inni obsługują ich telefonicznie. Bez względu na formę kontaktu ten rodzaj pracy wiąże się z dużym stresem – relacje międzyludzkie, negatywne emocje, zmienne terminy czy oczekiwania klientów mogą prowadzić do napięć. Dodatkowo zmiany, jakie wiążą się z epidemią zakażeń koronowirusowych, utrudniają codzienną pracę, wiążą się z dodatkowym stresem i koniecznością przyzwyczajenia się do nowych warunków.

Pracownicy sprzedaży i obsługi czasem pracują w drodze – przemieszczając się między klientami, taki rodzaj organizacji pracy wiąże się z dodatkowymi obciążeniami zdrowotnymi. Dodatkowo pracownicy sprzedaży są narażeni na podobne czynniki jak osoby pracujące w biurze czy zdalnie – suche powietrze, narażenie na promieniowanie ekranu komputera, łatwe szerzenie się infekcji z uwagi na dużą liczbę osób przebywających na małej przestrzeni.

Stres

Pracownicy tej grupy  są narażeni na codzienny stres. Obciążenie wynikami sprzedażowymi jest dodatkowym źródłem niepokoju, z którym nie potrafią sobie radzić. Dobrym pomysłem jest zapewnienie im nie tylko wsparcia psychologa, ale przede wszystkim wyposażenie ich w narzędzia, które pozwolą im samodzielnie radzić sobie z napięciem. Webinaria pozwalają na zapoznanie się z popularnymi technikami rozładowywania stresu a indywidualne, krótkie, telefoniczne konsultacje ze specjalistą są świetnym pomysłem na zaszczepienie w pracownikach świadomości dbałości o higienę umysłową.

Oprócz powyższych działań i samodzielnego radzenia sobie ze stresem za pomocą dostępnych metod i technik dużą rolę w prewencji depresji i zaburzeń nastroju, a także w rozładowywaniu stresu pełni sport. Zapewnienie pracownikom wsparcia w tym zakresie np. poprzez finansowanie dostępu do platformy z ćwiczeniami online i umożliwienie korzystania z platformy benefitowej przyczyni się do zmniejszenia retencji (duża retencja jest typowa dla branży obsługi klienta) i wzrostu zaangażowania pracowników.

Ból pleców

Praca w sklepie  może wiązać się z koniecznością ręcznego przenoszenia ciężarów oraz wielu godzin pracy na stojąco i wykonywania monotonnych, powtarzalnych czynności np. podczas składania ubrań, układania towarów na półkach lub obsługi kasy. Wszystkie te czynności związane ze specyfiką pracy sprzedawcy mocno odbijają się na plecach, stawach i układzie mięśniowym.

Aby zapobiec bólom w tych obszarach i zmniejszyć ryzyko wystąpienia długotrwałych niedyspozycji zdrowotnych dobrze jest odpowiednio wcześnie zadbać o ergonomię pracy osób z obsługi klienta i pracujących w sprzedaży

Ankieta MSD pozwoli zdalnie, wstępnie zdiagnozować obszary, w których w firmie występuje największy problem, określi jakie problemy zdrowotne powiązane z pracą występują u ankietowanych pracowników i wskaże, jakie czynności wykonywane przez pracowników mogą przyczynić się do powstawania dolegliwości ze strony układu mięśniowo – szkieletowego lub pogłębiania obecnych. Zaproponowane w podsumowaniu ankiety działania pozwolą na wprowadzenie zmian, mających na celu zredukowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości, a tym samym zwolnień lekarskich

Zdalne szkolenia ergonomiczne pozwolą nauczyć pracownika, jak pracować bezpiecznie dla swojego układu ruchu, a także zmotywują go do wprowadzania zmian minimalizujących negatywne skutki nawyków pracowania w niewłaściwych pozycjach.

Nieprawidłowe BMI, otyłość

Jednocześnie ograniczona aktywność fizyczna i źle skomponowana dieta sprzyjają rozwojowi otyłości. Zdrowa dawka ruchu, którą pracownik sam może wybrać i zaplanować zapobiega nadmiernej masie ciała i pozytywnie wpływa na równowagę psychiczną. Rozważ rozszerzenie oferty świadczeń pozapłacowych o dostęp do platformy z ćwiczeniami online, która umożliwia wzięcie udziału w zajęciach grupowych.

Część pracowników z przyjemnością skorzysta z konsultacji telefonicznej z dietetykiem czy weźmie udział w webinarium, na którym dowie się m. in. tego jak komponować posiłki czy robić rozsądnie zakupy.

Zobacz jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Twoich pracowników