Pracownicy produkcji

Pracownicy produkcji

Pracownicy produkcyjni, zwłaszcza wysoko wykwalifikowani bądź specjalizujący się w wąskich dziedzinach są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. W przypadku zarządzania liniami produkcyjnymi – bez względu czy to w przemyśle lekkim czy ciężkim, kluczowe jest bezpieczeństwo.

Wśród pracowników produkcyjnych znajdują się osoby pracujące w przemyśle lekkim – np. przy produkcji żywności, w szwalniach, w przemyśle farmaceutycznym oraz pracujące w przemyśle ciężkim – w hutach, w przemyśle wydobywczym,  przy produkcji urządzeń i maszyn itp. Narażenia w tych grupach i potrzeby pracowników różnią się i decyzję o wdrożeniu profilaktyki warto poprzeć audytem, który pomoże
zdiagnozować potrzeby i szczególne narażenia w każdej z grup.

Bez względu jednak na charakter produkcji część potrzeb i problemów zdrowotnych z jakimi borykają się pracownicy jest podobna. Są to m.in.: bóle pleców i stawów, narażenie na infekcje wirusowe, grypę czy przeziębienie, potrzeba ruchu i uprawiania sportu, odpowiednio dopasowana oferta opieki medycznej czy umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Ergonomia pracy

Jednymi z najczęstszych problemów zdrowotnych na produkcji są skutki przenoszenia ciężkich przedmiotów, powtarzalność ruchów oraz niewłaściwa pozycja przyjmowana do wykonania pracy na przykład na linii produkcyjnej. W takich warunkach bardzo ważna jest ergonomia pracy, gdyż bez niej pracodawca ryzykuje spadek zarówno jakości wykonywanych zadań, jak i wydajności, a także spadek zadowolenia z pracy oraz wzrost absencji chorobowej.

Przeprowadzenie badania ankietowego MSD pozwoli zdalnie, wstępnie zdiagnozować obszary, w których na produkcji występuje największe ryzyko związane z występowaniem dolegliwości ze strony układu mięśniowo - szkieletowego, określi jakie problemy  zdrowotne powiązane z pracą występują u ankietowanych pracowników i wskaże, jakie czynności wykonywane przez pracowników mogą przyczynić się do powstawania dolegliwości ze strony układu mięśniowo – szkieletowego lub pogłębiania obecnych. 

Zaproponowane w podsumowaniu ankiety działania umożliwią wprowadzenie zmian, mających na celu zredukowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości, a tym samym zwolnień lekarskich. 

Zdalne szkolenia ergonomiczne nauczą pracownika, jak pracować bezpiecznie dla swoich pleców, a także zmotywują go do wprowadzania zmian minimalizujących negatywne skutki przyjmowania niewłaściwych pozycji w pracy.

Infekcje wirusowe, przeziębienie i grypa

Długotrwałe przebywanie w zmiennej temperaturze lub warunkach mikroklimatu sprzyja większej podatności na infekcje – np. grypę i przeziębienie. Infekcje łatwo rozprzestrzeniają się wśród osób, które pracują zgromadzone w jednym miejscu, blisko siebie np. na hali produkcyjnej. Aby zapobiec przerwaniu ciągłości produkcji w sezonie infekcyjnym, warto jest zadbać o profilaktykę infekcji – szkoląc pracowników i ucząc ich dobrych zachowań oraz odpowiednio wcześnie planując szczepienia przeciwko grypie.

Ze względu na lokalizacje zakładów produkcyjnych – często z dala od dużych miast, problematyczne bywa zapewnienie opieki medycznej swoim pracownikom. Rozwiązaniem dedykowanym największym firmom, jest możliwość otwarcia przychodni przyzakładowej, która zapewni łatwy dostęp do specjalistów i ograniczy ryzyko związane z szerzeniem się chorób zakaźnych.

Zobacz jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Twoich pracowników