Interwencje kryzysowe

Zdrowie psychiczneInterwencje kryzysowe

Sytuacje kryzysowe mogą się wydarzyć w firmie bez względu na branżę w jakiej działasz. Różni się ich charakter, skutki dla ludzi i biznesu, jednak jedno jest niezmienne – wiążą się z ogromnym stresem, zarówno dla kadry zarządzającej jak i dla pracowników. Zdarzają się nawet sytuacje, że kryzys dotyka rodziny i bliskich pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie – w takich sytuacjach opieką psychologiczną trzeba objąć więcej osób.

Rola opieki psychologicznej rośnie. W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania tym tematem wśród przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić dostęp do psychologa swoim pracownikom. Coraz częściej też firmy są świadome, że w czasie kryzysu szczególnie ważne jest pokazanie jak  firma dba o pracowników i co robi by zapewnić im bezpieczeństwo i komfort psychiczny.

Po co organizować interwencje kryzysowe?

Zapewnienie opieki i wsparcia psychologicznego pracownikom firm w których doszło do sytuacji kryzysowej np. wypadku przy pracy, śmierci współpracownika, zwolnień grupowych czy restrukturyzacji bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Poziom stresu wśród zatrudnionych osób jest niższy, co pociąga za sobą większą wydajność i możliwość skupienia się na wykonywanych obowiązkach.

Jak wygląd interwencja kryzysowa?

Przebieg interwencji jest różny w zależności od sytuacji, która wymaga pomocy. Ścieżkę postępowania ustalamy każdorazowo indywidualnie. Po zgłoszeniu sytuacji kryzysowej przystępujemy do jej obsługi – pozostając w ciągłym kontakcie z wyznaczoną osobą po stronie firmy ustalamy jakiego rodzaju kryzysu dotyczy zgłoszenie, ilu osobom trzeba pomóc, w jakich częściach kraju są zlokalizowane i jakie mają preferencje co do pomocy.

Osobom potrzebującym pomocy indywidualnej umawiana jest wizyta psychologiczna lub inna konsultacja, której potrzebują. Wszystkie etapy pomocy konsultujemy indywidualnie i dopasowujemy do potrzeb klientów i specyfiki kryzysu. Rozwiązania dostarczamy szybko, dzięki czemu Twoi pracownicy wracają do równowagi psychicznej i szybko poczują się bezpiecznie.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni