Szkolenie z pierwszej pomocy - Urazy

Opieka medyczna i profilaktykaSzkolenie z pierwszej pomocy - Urazy

Każdego dnia, bez względu na wykonywaną pracę czy jej charakter, Twoi pracownicy są narażeni na wystąpienie urazów. Jedne z nich są powszechniejsze np. oparzenia czy skaleczenia, inne zdarzają się rzadko – jednak ich skutki dla zdrowia i życia mogą być bardzo poważne np. porażenie piorunem czy uraz kręgosłupa. 

Szkolenie urazy – program podstawowy przedstawia podstawowe zasady postępowania w przypadku typowych urazów oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

Pomimo tego, że na oparzenie czy trafienie piorunem wszyscy jesteśmy narażeni jednakowo, szkolenie polecamy szczególnie tym firmom, których pracownicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są narażeni na różnego typu urazy. 

Przeprowadzenie tego typu szkolenia bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa w organizacji. Pracownicy poczują, że ich bezpieczeństwo jest ważne dla firmy, co może przełożyć się na zaangażowanie i wzrost efektywności.

Czego nauczą się uczestnicy szkolenia?

Szkolenie prowadzimy online. Dzięki doświadczeniu trenerów i wykorzystaniu efektywnych platform komunikacyjnych jest ono angażujące. Uczestnicy nie nudzą się, a efektywnie przyswajają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w urazach.

Szkolenie obejmuje szereg kwestii związanych bezpośrednio z udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej z urazem. Pracownicy zapoznają się z informacjami o typowych urazach, do jakich może dojść w miejscu pracy, oraz sposobach ich zabezpieczania. Wśród tematów poruszanych podczas zajęć znajdą się urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn. Dodatkowo uczestnicy poznają:

 • Sposoby postępowania z poszkodowanym po urazie
 • Informacje dotyczące oparzeń z porażenia prądem, piorunem
 • Sposoby postępowania z poszkodowanym po urazie kręgosłupa
 • Omówienie zawartości apteczki i sposobu jej wykorzystania
 • Zabezpieczanie krwawień i krwotoków 
 • Unieruchamianie złamań

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

 1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
 2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
 3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

 • Pracownicy sprzedaży i obsługi
 • Pracownicy decyzyjni
 • Pracownicy produkcji
 • Pracownicy biurowi
 • Pracownicy mobilni
 • Pracownicy zdalni