Pracownicy decyzyjni

Pracownicy decyzyjni

Czas pracy w Polsce wynosi 40 godzin tygodniowo. Pomimo tego większość Polaków, zwłaszcza zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracuje więcej. Od kilku lat pracownicy w Polsce znajdują się w czołówce najbardziej zapracowanych – pracują średnio 45 godzin tygodniowo. Osoby zarządzające, na stanowiskach managerskich pracują jeszcze więcej – około 47 godzin.

W związku z dużą ilością pracy, wysoką odpowiedzialnością i brakiem równowagi między życiem prywatnym i zawodowym osoby na stanowiskach decyzyjnych zmagają się ze stresem, chorobami układu krążenia, otyłością i brakiem ruchu. Podobnie jak inni są narażeni na nowotwory i choroby infekcyjne, które często przechodzą ciężej i dłużej ze względu na niemożność odpoczynku i czasu na rekonwalescencję. Grupa ta w największym stopniu jest też narażona na zawały i udary. Zmiany na rynku pracy, koordynacja zespołów pracujących w formie zdalnej, restrukturyzacje, dobre przywództwo w czasach pandemiii ograniczenie kosztów wiążą się dla managerów z dodatkowym stresem związanym z zarządzaniem swoimi zespołami.

Ze względu na wiele narażeń oraz status zawodowy, osoby na stanowiskach decyzyjnych oczekują kompleksowych pakietów opieki medycznej. Zapewnienie im łatwego dostępu do wielu specjalistów, także psychologa, badań laboratoryjnych i obrazowych oraz opieki szpitalnej pozytywnie wpływa na i efektywność pracy managerów.

Rozszerzenie planu opieki o dodatkowe usługi – stomatologiczne i rehabilitacyjne dodatkowo wpływa pozytywnie na satysfakcję pracowników i wizerunek pracodawcy.

Stres

Osoby pracujące na stanowiskach decyzyjnych szczególnie mocno potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz metod poszukiwania balansu między życiem prywatnym i zawodowym. Webinaria są dobrym pomysłem na zaszczepienie prawidłowych nawyków.

Codzienne napięcie może potęgować zaburzenia nastroju i depresję. Według badań występuje ona u około 5 do 17% populacji, w tym u osób, które pracują na stanowiskach decyzyjnych.  W takich przypadkach, warto rozważyć konsultacje psychologiczne online, a nawet wdrożenie terapii indywidualnej.

Zobacz jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Twoich pracowników