Dodatek do pakietu medycznego - opieka psychologiczna

Zdrowie psychiczneDodatek do pakietu medycznego - opieka psychologiczna

Znaczenie równowagi psychicznej w całokształcie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników jest coraz wyraźniej dostrzegane przez pracodawców. Firmy, które chcą kształtować prawidłowe nawyki, dbać o efektywność swoich pracowników i redukować straty finansowe z powodu np. przedłużających się zwolnień lekarskich inwestują w opiekę psychologiczną dla swoich pracowników.

Przedłużające się problemy wpływają na stan zdrowia fizycznego i mogą przyczynić się do spadku odporności na choroby infekcyjne, a także do rozwinięcia lub zaostrzenia objawów chorób przewlekłych np. nadciśnienia tętniczego.

Podstawą zapewnienia opieki w zakresie poradnictwa psychologicznego, jest umożliwienie pracownikom korzystania ze stacjonarnych konsultacji ze specjalistami. Oczywiście akcje profilaktyczne i dyżury telefoniczne ze specjalistami przyczyniają się do poprawy wellbeingu pracowników i wzmacniają ich relację z pracodawcą, a także mogą się przyczynić do rozwiązania drobnych problemów dnia codziennego, nie zastąpią jednak dostępu do specjalisty, który w czasie kilku dłuższych, osobistych wizyt może dogłębnie poznać problemy z jakimi zgłasza się pacjent i zaproponować mu rozwiązanie.

Po co pracownikom dodatkowa opieka medyczna w postaci konsultacji psychologicznych?

Zapewnienie pracownikom dodatkowej opieki psychologicznej skutkuje podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Pracownicy czują, że pracodawca dba o ich równowagę psychiczną i przykłada dużą uwagę do zadbania o tą sferę zdrowia. W czasie epidemii zakażeń COVID-19 opieka psychologiczna to wyjątkowa korzyść dla pracownika. Ostatnie miesiące obfitowały w wiele negatywnych emocji, z którymi osoby aktywne zawodowo nie zawsze mogły sobie poradzić.

Jednocześnie zapewnienie wsparcia psychologicznego, które jest łatwo dostępne i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla pracowników skutkuje zmniejszeniem długotrwałych absencji, które są wynikiem zaburzeń nastroju i problemów natury psychologicznej.

Prawidłowo prowadzona, profesjonalna opieka psychologiczna to zmniejszenie poziomu stresu wśród pracowników i podniesienie ich zaangażowania oraz efektywności w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych.

Realizacja opieki psychologicznej

W zależności od potrzeb pracodawcy i liczby pracowników plan opieki psychologicznej dopasowujemy indywidualnie. Masz możliwość włączenia od kilku do kilkunastu dodatkowych wizyt do abonamentu każdego pracownika, oraz dopasowania dostępnych specjalizacji do puli wizyt do wykorzystania bez dodatkowych opłat.

Pracownicy w ramach dodatku do abonamentu mogą korzystać z opieki w Centrach Medycznych i placówek poddostawców.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni