Specjalista w Twojej firmie – psycholog

Zdrowie psychiczneSpecjalista w Twojej firmie – psycholog

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne jest stanem, na który składają się trzy aspekty: dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych.

Współczesne czasy nie pomagają nam w utrzymywaniu dobrego zdrowia psychicznego. Świat pełen wielu niewiadomych, pełen niepokoju, lęku i strachu zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym wywołuje w ludziach chroniczny stres.

Odporność psychiczna jest więc towarem deficytowym. Jeszcze przed wybuchem epidemii 45 proc. polskich pracowników oczekiwało od pracodawców wsparcia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego - wynika z cytowanych przez Well.hr badań Grupy BUPA.

Natomiast wśród pacjentów Medicover nieobecności w  pracy związane z problemami ze zdrowiem psychicznym kształtowały się następująco: 46% nieobecności było wynikiem reakcji na ciężki stres i  zaburzenia adaptacyjne; 26% było związanych z epizodem depresyjnym; 17% wynikało z  zaburzeń lękowych; 12% to inne zwolnienia lekarskie w obszarze zdrowia psychicznego.

Jakim grupom pracowniczym rekomendujemy wizytę psychologa w firmie?

Negatywne emocje, frustracje i bezsilność to efekty odczuwania silnego stresu. Dotyczy to zarówno pracowników pracujących zdalnie, czy stacjonarnie w miejscu pracy. Wielu z nas stanęło przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem opieki dzieciom, brakiem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym,  z 24-godznną gotowością do pracy, czy ze spełnianiem, niekiedy dość wysokich oczekiwań pracodawców. 

Produkt „Specjalista w Twojej firmie – Psycholog” rekomendowany jest wszystkim grupom pracowniczym, ponieważ problem zdrowia psychicznego dotyka ogół społeczeństwa. Zapewnij więc swoim pracownikom psychiczny komfort w postaci kontaktu z psychologiem.

Jak wygląda wizyta psychologa w firmie?

Wizyta ma postać 5-godzinnego dyżuru podczas którego pracownicy indywidualnie mogą konsultować się ze specjalistą także w formie zdalnej. Pracownicy przez czas trwania dyżuru mogą łączyć się z dedykowaną infolinią i tam uzyskiwać wsparcie oraz pomoc. Zdalna możliwość odbycia konsultacji pozwala na jeszcze większą intymność i sprawia, że część pracowników, którzy wcześniej nie chcieli korzystać z tego rodzaju pomocy otwiera się na nią.

W ciągu dyżuru psycholog może skonsultować około 30 osób.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni