Pakiet medyczny kompleksowy - wielu specjalistów oraz chirurgia jednego dnia

Opieka medyczna i profilaktykaPakiet medyczny kompleksowy - wielu specjalistów oraz chirurgia jednego dnia

Pracownicy część branż czy zatrudnieni na specyficznych stanowiskach mogą oczekiwać opieki medycznej, której zakres wykracza poza podstawowe, standardowo dostarczane w ramach benefitów pozapłacowych usługi. Wśród takich pracowników są osoby zatrudnione na stanowiskach decyzyjnych np. kierownicy niższego i średniego szczebla, pracownicy branży IT czy specjaliści w branży produkcyjnej.

W tym pakiecie opieki Twoi pracownicy będą mieli możliwość skorzystania z usług medycznych świadczonych w ambulatorium i szpitalnie – w zakresie chirurgii jednego dnia. Zaletą pakietu z tego poziomu są również
wysoko zaawansowane, specjalistyczne procedury diagnostyczne, które potrzebujący pacjenci mogą wykonać bez konieczności dodatkowego ponoszenia ich kosztów.

Jesteśmy elastyczni, w przypadku tego poziomu pakietu istnieje możliwość rozszerzenia go o dodatkowe usługi. Zdiagnozowanie potrzeb zdrowotnych części pracowników i wytypowanie dodatkowych usług potrzebnych w ramach umowy może być trudne, z drugiej strony wybranie możliwie najszerszego programu opieki nie zawsze jest potrzebne wszystkim grupom pracowniczym i nie wszyscy będą z nich korzystać jednakowo intensywnie. 

Podczas spotkania z naszym Doradcą dowiesz się, które z opcji dodatkowych sprawdzą się najlepiej w Twojej firmie. Wśród opcji do wyboru na tym poziomie obsługi są m.in.: opieka stomatologiczna, dostęp do placówek Centrum Medycznego Damiana czy opieka medyczna za granicą. 

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni