Identyfikacja ergonomicznych czynników ryzyka

Opieka medyczna i profilaktykaIdentyfikacja ergonomicznych czynników ryzyka

Szkolenie w wersji online dotyczące samodzielnej identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka jest ważne dla wielu grup pracowniczych. Bez względu na to czy zatrudniasz pracowników, którzy pracują w sektorze sprzedaży i obsługi, produkcyjnych, biurowych czy szukasz rozwiązań dla osób na stanowiskach decyzyjnych, na wszystkich tych poziomach istnieją czynniki, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie pracowników, ich wydajność i efektywność z jaką pracują.

Celem szkolenia w wersji online jest wsparcie w zakresie utworzenia grupy pracowników z osób które zatrudniasz, które będą potrafiły bez kosztowo, samodzielnie identyfikować i modyfikować czynniki ryzyka, prowadzące do powstawania schorzeń układu ruchu, z uwzględnieniem pracy w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia z samodzielnego identyfikowania czynników ryzyka?

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z definicją ergonomii. Wychodzimy z założenia, że poznanie anatomii układu ruchu pozwala na łatwiejsze, intuicyjne ograniczanie szkodliwych czynników, stąd jest to jedna z istotniejszych części szkolenia.

Pracownicy biorący udział w szkoleniu nauczą się stosować techniki właściwej pozycji przyjmowanej przy pracy, jako czynnika ryzyka ( różnych w poszczególnych rodzajach wykonywanych obowiązków np. w kontekście pracy stojącej, siedzącej). Dowiedzą się jakie ryzyka wiążą się z transportem ręcznym i jak bezpiecznie przenosić przedmioty. Trener przekaże również uczestnikom informacje o tym jak w prawidłowy sposób identyfikować prace monotypowe na określonych stanowiskach i jak zapobiegać negatywnym skutkom zdrowotnym wykonywania powtarzalnych czynności.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni