Audyt ergonomiczny - biuro

Opieka medyczna i profilaktykaAudyt ergonomiczny - biuro

Ergonomia pracy na stanowisku biurowym jest niezwykle ważna. Nawet niewielkie w Twojej ocenie odchylenia od norm i standardów mogą skutkować poważnymi dolegliwościami ze strony układu ruchu. W firmach, w których dotychczas nie prowadzono wielu działań ergonomicznych rekomendujemy przeprowadzenie audytu ergonomicznego.

Audyt pozwoli usystematyzować wiedzę dotyczącą stanowisk pracy oraz narażeń, jakie na nich występują. Zdobycie wiedzy o stanie obecnym otwiera drzwi do rekomendacji i pozytywnych zmian, które możesz wdrożyć dla swoich pracowników.

Wiemy, jak różne potrzeby mają firmy. Część z nich zatrudnia głównie pracowników biurowych, inne prowadzą działalność w sektorze produkcji. Te różnice wymuszają inne postępowanie już na etapie diagnostyki potrzeb Twojej firmy.

Jak wygląda audyt ergonomiczny dla biura?

Podczas audytu ergonomicznego dla stanowisk biurowych eksperci Medicover przeprowadzą przegląd wytypowanych do działań stanowisk pracy, przeprowadzą też orientacyjne pomiary środowiska pracy oraz odpowiedzą na pytania pracowników. Wizyta ergonomistów to nie tylko okazja do szczegółowego zbadania środowiska pracy, ale przede wszystkim pretekst do rozpoczęcia dyskusji o ergonomii w Twojej firmie i zachęcenia pracowników do włączenia się w działania na rzecz ich komfortu pracy.

Podsumowaniem audytu jest raport. W raporcie znajdziesz szczegółowy opis stanu faktycznego, propozycje działań doskonalących oraz przykłady gotowych rozwiązań.

A może… online? Zdalny audyt ergonomiczny

Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną lub specyfikę Twojej branży zaprojektowaliśmy rozwiązanie zdalne. Audyt ergonomiczny może być przeprowadzony online, bez szkody dla wyników. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest zaangażowanie pracowników. To ich pytamy o komfort pracy na danym stanowisku.

Audyt online pozwala poddać analizie zdecydowanie więcej stanowisk niż podczas audytu stacjonarnego, gdzie maksymalnie podczas jednego dnia ergonomista Medicover przeanalizuje do 25 stanowisk. W przypadku audytu przeprowadzanego zdalnie jednocześnie na pytania ankietowe może odpowiadać nawet powyżej 500 pracowników.

Osoby, których stanowiska są audytowane proszone są o wypełnienie specjalnego kwestionariusza ankiety. Na podstawie wyników sporządzamy szczegółowy raport, zawierający diagnozę ewentualnych problemów oraz szczegółowe rekomendacje działań doskonalących. Raport opiera się na deklaratywnych odpowiedziach pracowników otrzymanych po wypełnieniu kwestionariuszy.

Przeprowadzenie audytu online ma jeszcze jedną zaletę – nie dezorganizuje pracy biura i angażuje pracowników tylko na kilkanaście minut, właśnie tyle czasu potrzebują by wypełnić kwestionariusz.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni