Seminarium - Odporność psychiczna

Zdrowie psychiczneSeminarium - Odporność psychiczna

Osoby aktywne zawodowo są stale poddane szkodliwemu działaniu stresu. Dlaczego? Każdego dnia muszą sobie radzić z trudnościami, które są wpisane w codzienność. Jednocześnie muszą je godzić z obowiązkami i zobowiązaniami zawodowymi. Poziom stresu wzrasta i zmienia się wraz ze zmianami w życiu prywatnym i rozwojem zawodowym – stres u osób zarządzających zespołami ludzi jest proporcjonalnie wyższy. Osoby na stanowiskach managerskich są bardziej niż inni narażeni na negatywne skutki stresu i obniżonej odporności psychicznej, stąd konieczność otoczenia ich szczególna opieką i wsparciem w zakresie zdrowia psychicznego. 

UMIEJĘTNOSĆ RADZENIA SOBIE ZE ZMIANĄ

Umiejętność radzenia sobie ze stale zmieniającymi się warunkami, w rzeczywistości gdzie w sposób ciągły jesteśmy narażeni na zmianę środowiska jest niezbędne by odnieść sukces i jednocześnie zachować wewnętrzną stabilność, równowagę i motywację do dalszego rozwoju.

ZADBAJ O ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ I ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Do obniżenia odporności psychicznej może dojść na skutek prywatnych czy zawodowych wyzwań – zmiany miejsca czy charakteru pracy, lęku o zdrowie swoje i bliskich, niestabilnej sytuacji finansowej itp. Wymienione sytuacje przydarzają się wszystkim osobom co najmniej kilka razy w życiu.

ZADBAJ O ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ I ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW.

Do obniżenia odporności psychicznej może dojść na skutek prywatnych czy zawodowych wyzwań – zmiany miejsca czy charakteru pracy, lęku o zdrowie swoje i bliskich, niestabilnej sytuacji finansowej itp. Wymienione sytuacje przydarzają się wszystkim osobom co najmniej kilka razy w życiu.

Warto zawczasu zadbać o wysoki poziom odporności psychicznej. Dlaczego? Ponieważ w obliczu dynamicznych zmian czy kryzysu odporność pozwoli pracownikom na:

• Zachowanie skuteczności w pracy, co przekłada się na efektywność podejmowanych działań i w konsekwencji optymalizację kosztów dla firmy i podniesienie stopnia zadowolenia z siebie jako pracownika,

• Ciągłość motywacji do działania i wypełniania obowiązków,

• Otwarcie się na nowe możliwości i rozwiązania, pobudzenie kreatywności, zmianę postaw,

• Zachowanie spokoju ducha, poczucia równowagi i wewnętrznej siły, która dodaje pewności siebie i umożliwia sprawne podejmowanie decyzji.

• Sprawne i wydajne zarządzanie emocjami, radzenie sobie z nimi i zarządzanie problemami, świadomość emocji swoich i współpracowników również pozytywnie odbija się na relacjach i efektywności prowadzonych działań.

CZEGO DOWIEDZĄ SIĘ UCZESTNICY SEMINARIUM?

Program spotkania został ułożony w taki sposób by w krótkim czasie, w wygodnej formie przekazać uczestnikom maksymalnie dużo praktycznej wiedzy i wiadomości, które pozwolą im
na samodzielną pracą nad własną energią i odpornością psychiczną.

Twoi pracownicy dowiedzą się czym jest odporność psychiczna i jakie cechy są charakterystyczne dla osób, które są uznane za takie, które dobrze zarządzają swoją odpornością i utrzymują ją na wysokim poziomie. Specjalista  prowadzący spotkanie zapozna uczestników z wiadomościami na temat psychologii pozytywnej i miejsca tematyki związanej z odpornością w tym nurcie.

Jedną z istotniejszych części spotkania będzie tematyka związana z osobistymi zasobami, odpornością psychiczną w kontekście zawodowym i pewnością siebie.

Uczestnicy poznają swój profil odporności psychicznej, mocne strony oraz obszary, nad którymi warto popracować. Jest to gotowe narzędzie służące efektywnemu regulowaniu obszarów swojego działania, z wykorzystaniem zasad optymalnego dysponowania zasobami osobistymi.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni