Pakiet medyczny kompleksowy - wielu specjalistów

Opieka medyczna i profilaktykaPakiet medyczny kompleksowy - wielu specjalistów

Pakiet medyczny to najczęściej oferowany pracownikom benefit pozapłacowy, w dobie utrudnionego dostępu do opieki medycznej i małej liczby lekarzy nowoczesna opieka medyczna, pozwalająca na korzystanie z rozwiązań zdalnych i telemedycyny jest oczekiwana przez osoby szukające nowego pracodawcy i pracowników od lat pracujących dla danej firmy.

Zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z prywatnej opieki medycznej jest oczywiste w wielu firmach, to co nie zawsze jest obecne to świadomość dotycząca zróżnicowania potrzeb pracowników i zróżnicowania poziomu opieki pod ich kątem. Część firm kieruje się zasadą, według której wszyscy pracownicy – bez względu na zajmowane stanowisko, otrzymują taki sam poziom opieki, to rozwiązanie również wymaga poznania potrzeb poszczególnych grup, a następnie dopasowania opieki do potrzeb wszystkich pracowników.

Na kompleksowym poziomie opieki Twoi pracownicy będą mogli  skorzystać z usług podstawowych, które zapewniamy na wszystkich poziomach opieki, ale również ze specjalistycznych konsultacji lekarskich, również z lekarzami rzadkich specjalizacji m.in. z immunologiem, foniatrą, lekarzem rehabilitacji czy andrologiem. Dodatkową korzyścią dla pracowników jest możliwość przeprowadzenia w ramach opieki specjalistycznej diagnostyki, która może być potrzebna w szczególnych przypadkach medycznych.

Ten pakiet opieki dedykujemy firmom, które chcą kompleksowo zadbać o zdrowie swoich pracowników i zdjąć z nich część obowiązków związanych z zarządzaniem własnym zdrowiem. Dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych pozwala skrócić ścieżkę diagnostyki części  chorób – również tych, które wykraczają poza profilaktykę chorób cywilizacyjnych np. nowotworów, chorób tarczycy czy pomocy w rehabilitacji i stanach po urazach.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni