Jak zapobiegać bólom kręgosłupa i stawów powiązanych z pracą?

Opieka medyczna i profilaktykaJak zapobiegać bólom kręgosłupa i stawów powiązanych z pracą?

Ból pleców jest najpowszechniejszą dolegliwością, która dotyka osoby pracujące. Nawet 1/3 osób aktywnych zawodowo doświadcza go w jakimś wymiarze. Ból może wystąpić bez względu na charakter pracy, jeśli jest ona wykonywana w sposób nieergonomiczny, może dotykać osoby pracujące zarówno umysłowo, jak i fizycznie.

Różnicą jest bezpośrednia przyczyna bólu wynikająca z typu wykonywanej pracy np. osoby pracujące umysłowo, które większość czasu pracy spędzają przed komputerem, mają skłonność do występowania bólu i nadwyrężeń w okolicach szyjnych. Osoby pracujące fizycznie z większym prawdopodobieństwem mogą doświadczyć bólu w pozostałych partiach kręgosłupa np. na skutek dźwigania. 

Co warto wiedzieć na temat bólów kręgosłupa?

Podczas spotkania uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat anatomii kręgosłupa. Następnie prowadzący wyjaśni im z czego, wynikają bóle kręgosłupa i jaka jest ich patofizjologia. Dogłębne poznanie czynników przeciążających kręgosłup, pozwala na ich unikanie w czasie pracy.

Najistotniejszą częścią spotkania jest szczegółowe omówienie zasad profilaktyki i ergonomii pracy. Ich prawidłowe wdrożenie gwarantuje zmniejszenie dolegliwości związanych z bólem pleców i zapobiega ich nawracaniu. 

Podczas spotkania przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mieli okazję odnieść uzyskane informacje do swojej sytuacji, specyfikę swojej pracy i aktywności poza pracą.

Poznanie przyczyn bólu pleców pozwala na łatwiejsze i bardziej intuicyjne wdrożenie sposobów na jego pokonanie. 

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni