Szkolenie z pierwszej pomocy - Ratownictwo drogowe

Opieka medyczna i profilaktykaSzkolenie z pierwszej pomocy - Ratownictwo drogowe

Dla wielu pracodawców bezpieczeństwo pracowników jest kluczową kwestią w kontekście dbałości o zdrowie. Medicover od lat angażuje się w inicjatywy promujące profilaktykę zdrowotną oraz w projekty zwiększające bezpieczeństwo życia i zdrowia. Prezentowane szkolenie „Ratownictwo drogowe” skierowane jest przede wszystkim do kierowców (pracowników firm, którzy z racji wykonywanego zawodu pokonują duże odległości samochodem oraz do osób, które z innych powodów często siadają za kierownicą). Dzięki udziałowi w kursie kierowca zdobędzie wiedzę, jak zachować się podczas typowych wypadów komunikacyjnych. Szkolenie przygotowuje do czynnego udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków podczas odczekiwana na służby medyczne.

Podczas naszych kursów staramy się przekazywać uczestnikom najcenniejsze umiejętności – unikalną wiedzę i zdolność ratowania życia drugiego człowieka w sytuacjach zagrożenia.

W 2018 roku zgłoszono Policji  31 674 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych,  w strefach zamieszkania lub strefach ruchu.

Wszyscy codziennie jesteśmy narażeni na wypadki i urazy, które nieodpowiednio zaopatrzone mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, pozostawić trwałe ślady, a nawet być przyczyną śmierci. Pracownicy mobilni podróżujący samochodem są  narażeni na wypadki komunikacyjne - nie tylko jako uczestnicy, ale również jako świadkowie zdarzenia, w którym trzeba udzielić pomocy.

Dla kogo są szkolenia z pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych?

Należałoby powiedzieć, że dla każdego. 

Pracownicy wszystkich branż, jako uczestnicy ruchu drogowego narażają się na niebezpieczeństwo uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, podczas którego konieczne będzie udzielenie pomocy poszkodowanym. Część osób ze specyficznych grup pracowniczych spędza w samochodzie więcej czasu niż inni są to: pracownicy mobilni i osoby pracujące w sprzedaży i obsłudze klienta. Długie trasy jakie pokonują pracując dla firm transportowych, logistycznych, czy realizując sprzedaż i obsługę produktów różnych branż stanowią pewien rodzaj niebezpieczeństwa, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie uczestników ruchu drogowego do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach wypadku na drodze. 

Czego nauczą się uczestnicy szkolenia?

Prowadzący nasze szkolenia to osoby z bardzo dużym doświadczeniem i charyzmą. Dzięki temu uczestnicy łatwo przyswajają wiedzę. Podczas godzinnego szkolenia online uczestnicy będą mogli zapoznać się z szeregiem zagadnień związanych z udzieleniem pomocy w wypadku komunikacyjnym, m.in.:

 • Postępowanie w wypadku komunikacyjnym
 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne
 • Ocena osoby poszkodowanej
 • Praktyczne wykorzystanie apteczki samochodowej
 • Metody właściwego wezwania pomocy, telefony alarmowe
 • Omówienie urazów typowych i sposobów ich zabezpieczania
 • Technika wyjmowania poszkodowanego z samochodu
 • Technika zdejmowania kasku
 • Ocena i postępowanie z nieprzytomnym 
 • Prowadzenie resuscytacji w środowisku drogowym

Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną szkolenia prowadzimy w wersji online. Dzięki wykorzystaniu prostych w obsłudze nowoczesnych narzędzi, możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla zespołów pracujących zdalnie czy w rozproszonej strukturze

Szkolenie trwa około godziny, składa się z omówienia części teoretycznej, praktycznej oraz z sesji pytań i odpowiedzi. Prowadzący szkolenie to osoby niezwykle charyzmatyczne i bardzo doświadczone w szkoleniach, dzięki temu materiał jest angażujący, a uczestnicy nie nudzą się, tylko efektywnie przyswajają nową wiedzę. 

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

 1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
 2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
 3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

 • Pracownicy sprzedaży i obsługi
 • Pracownicy decyzyjni
 • Pracownicy produkcji
 • Pracownicy biurowi
 • Pracownicy mobilni
 • Pracownicy zdalni