Webinar techniki relaksacyjne

Zdrowie psychiczneWebinar techniki relaksacyjne

Współczesne życie pełne pośpiechu, zadań i celów stawia nam coraz trudniejsze wyzwania, co rodzi w nas liczne frustracje, napięcia, problemy osobiste, wypalenie zawodowe i stres. 

Każdy człowiek próbuje sobie radzić w trudnych sytuacjach. Każdy z nas ma pewne sposoby radzenia sobie ze stresem, jednakże nie zawsze są one adekwatne do określonej sytuacji. Niektórzy ludzie lepiej sobie z nim radzą, a inni gorzej. Nie ulega jednak wątpliwości, że chroniczny stres prowadzi do poważnych chorób psychosomatycznych, co przekłada się już nie tylko na nasze zdrowie psychiczne, ale i fizyczne, a także ma duży wpływ na życie osobiste i zawodowe.

Dlatego we współczesnym świecie tak ważne jest znalezienie work-life-balance, czyli znalezienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. 

Stąd rekomendujemy skorzystanie z naszego webinaru. Warto zaznaczyć, iż stosowanie technik relaksacyjnych, to jedna z metod, którą używa się w zarządzaniu stresem zawodowym.

Stres zawodowy, to stan psychiczny wynikający z ciągłej interakcji między wymaganiami stawianymi przez środowisko pracy a indywidualnymi zasobami pracownika. Zarządzanie stresem to zorganizowane działania mające na celu eliminację stresu zawodowego. UdziałTwoich Pracowników w oferowanym naszym warsztacie to nic innego, jak wprowadzenie działań mających na celu zredukowanie stresu zawodowego w twojej organizacji. Korzystanie z technik relaksacyjnych ma duży wpływ na lepsze samopoczucie, wzrost satysfakcji z pracy, poprawę relacji interpersonalnych ze współpracownikami i przełożonymi, a także na spadek absencji.

Po co stosować techniki relaksacyjne?

Regularne stosowanie technik relaksacyjnych prowadzi do:

 • redukcji napięcia psychicznego i niepokoju
 • redukcji napięcia fizycznego i  mięśni, dzięki czemu można osiągnąć stan spokoju i wyciszenia.
 • poczucia zadowolenia, uspokojenia i kontroli nad działaniami jednostki
 • obniżenia ciśnienia krwi i tętna serca (dzięki głębokiemu oddychaniu dostarczana jest do krwi duża ilość tlenu, co powoduje usunięcie nadmiaru adrenaliny i zredukowanie negatywnych objawów stresu)

Jak wygląda webinar?

Nasz webinar z technik relaksacyjnych oferuje uczestnikom zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy poprzez:

 • ogólne omówienie problemu występowania stresu;
 • praktyczne zapoznanie się z wybranymi technikami relaksacyjnymi;
 • zaprezentowanie kilku ważnych konsekwencji życia w długotrwałym stresie;
 • naukę rozpoznawania stresów;
 • uzmysłowieniu sobie wpływu zespołu walki-ucieczki na fizjologiczne, psychologiczne i emocjonalne funkcjonowanie człowieka;
 • naukę różnych sposobów redukowania skutków stresu;
 • ćwiczenia wybranych technik relaksacyjnych;

Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną oraz wychodząc naprzeciw potrzebom firm, które przeszły w tryb pracy zdalnej oraz stoją przed wyzwaniem zarządzenia zespołami o rozproszonej strukturze, przygotowaliśmy warsztat w formule online.

Dzięki zdalnej formie zajęć może w nich wziąć udział więcej zainteresowanych, a także osoby, którym dotychczas trudno było pogodzić obowiązki zawodowe/prywatne z dodatkowymi wydarzeniami organizowanymi dla pracowników.

Warsztat trwa średnio 1,5 do 2 godzin, w tym czasie uczestnicy zapoznają się z wiedzą teoretyczną i wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego. 

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

 1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
 2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
 3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

 • Pracownicy sprzedaży i obsługi
 • Pracownicy decyzyjni
 • Pracownicy produkcji
 • Pracownicy biurowi
 • Pracownicy mobilni
 • Pracownicy zdalni