Konsultacje ergonomiczne online - czat z ergonomistą

Opieka medyczna i profilaktykaKonsultacje ergonomiczne online - czat z ergonomistą

Twoi pracownicy skarżą się na dolegliwości bólowe kręgosłupa, spędzając długie godziny stojąc lub siedząc, wykonując ciągle tę same czynności? Ich praca wymaga ręcznych prac transportowych, przyjmowania niewygodnych pozycji ciała, dokucza im hałas, brak możliwości skupienia? Wiemy, jak temu zaradzić w profesjonalny i łatwo dostępny sposób, biorąc również pod uwagę ograniczenia dotyczące gromadzenia pracowników w jednym miejscu i ich zmienionego charakteru pracy.

Ciało – jak maszyna – zużywa się. To, w jaki sposób człowiek używa na co dzień swojego ciała, jakie przyjmuje obciążenia, w jakich pozycjach pracuje oraz ile razy dziennie powtarza określone ruchy, ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie, a tym samym na samopoczucie, wydajność i jakość wykonywanej pracy oraz na budżet zarówno pracownika, pracodawcy. Warto zrobić wszystko, by uniknąć niepotrzebnych czynników ryzyka.

Ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy codzienność została podporządkowana reżimowi sanitarnemu i wysiłki wszystkich ukierunkowane są na zwalczenie pandemii. W sytuacji, kiedy rynek jest zmieniony przez epidemię zakażeń koronawirusowych urazy, choroby, złe samopoczucie czy nadmierne zmęczenie spowodowane niewłaściwym sposobem wykonywania pracy mogą przyczynić się do szczególnie dotkliwych strat.

Konsultacja z ergonomistą – wykorzystaj ją na zadanie pytań

Celem konsultacji ergonomicznej jest wsparcie Twojej firmy w zakresie działań ergonomicznych doskonalących jakość i wydajność pracy, z naciskiem na pracę zdalną, która stała się teraz codziennością wielu pracowników.

Jakie obszary wsparcia zapewniamy?

W ramach tego rozwiązania zapewniamy wsparcie zarówno dla Ciebie jak i dla Twoich pracowników. Wiemy, że branża działająca głównie w systemie pracy biurowej znacznie różni się od branży produkcyjnej, dlatego proponujemy:

 • Eksperckie porady w zakresie aranżacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii w biurze i w pracy zdalnej.
 • Udział ekspertów w tworzeniu lub wdrażaniu programów ergonomicznych, analiza dokumentów, procedur danej firmy.
 • Udział ekspertów w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych w odniesieniu do systemów zarządzania ergonomią, BHP oraz jakością, praca na procedurach Twojej firmy.
 • Udział ekspertów w analizowaniu wyników oceny stanowisk pracy dokonywanych przez liderów ergonomii w firmie firmy, oraz wsparcie metodologiczne.

W zakresie wsparcia pracowników konsultacja z ergonomistą pozwala na rozmowę w zakresie rozwiązań ergonomicznych możliwych do samodzielnego wdrożenia w domu, a minimalizujących skutki dolegliwości ze strony układu mięśniowo – szkieletowego oraz podnoszących jakość i wydajność pracy z domu.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

 1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
 2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
 3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

 • Pracownicy sprzedaży i obsługi
 • Pracownicy decyzyjni
 • Pracownicy produkcji
 • Pracownicy biurowi
 • Pracownicy mobilni
 • Pracownicy zdalni