Zdalne szkolenie dla profesjonalistów - Zdrowe Biuro

Opieka medyczna i profilaktykaZdalne szkolenie dla profesjonalistów - Zdrowe Biuro

Jeśli temat ergonomii i bezpieczeństwa pracy jest Ci bliski z pewnością zatrudniasz osobę, do obowiązków której należy dbanie o to by procesy toczące się w firmie były zaprojektowane z myślą o pracownikach – zdrowo i ergonomicznie. Posiadanie takiej osoby na pokładzie wiąże się z szeregiem korzyści.

Własny trener, to pracownik przygotowany do identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka, samodzielnej oceny obciążenia układu ruchu odpowiednimi metodami ergonomicznymi oraz do szkolenia innych w tym zakresie. Aby mieć pewność, że wiedza, którą dysponuje jest aktualna i zgodna z wytycznymi warto co jakiś czas odświeżyć ją - szkoląc się.

Jak wygląda szkolenie ergonomiczne dla profesjonalistów pracujących w biurach?

Poza podstawowymi informacjami na temat ergonomii stanowisk z komputerem oraz schorzeniami powiązanymi z pracą, szkolenie obfituje w wiedzę niezbędną do samodzielnej oceny ergonomii stanowisk pracy.

Zakres szkolenia obejmuje omówienie metod zapobiegania negatywnym skutkom pracy oraz przykłady metod. szybkiej identyfikacji czynników ryzyka na stanowisku pracy z komputerem lub laptopem.

Uczestnicy podczas spotkania zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie organizowania stanowisk pracy.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną rekomendujemy przeprowadzenie szkolenia w wersji online. Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń podobnego rodzaju proponujemy metody i techniki, które angażują uczestników i sprawiają, że nie nudzą się oni podczas wykładu. Szkolenie w wersji online jest wygodnym i bardzo bezpiecznym sposobem zdobywania wiedzy, bez konieczności rezygnowania z jakości.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni