Seminarium: Jak rozpoznać u swoich pracowników objawy stresu, lęku, depresji i wypalenia zawodowego.

Zdrowie psychiczneSeminarium: Jak rozpoznać u swoich pracowników objawy stresu, lęku, depresji i wypalenia zawodowego.

seminarium

Wypalenie zawodowe, depresja, lęk, obniżony nastrój, wpływ długotrwałego stresu na funkcjonowanie pracownika, to elementy, które coraz częściej stają się firmową codziennością. Najczęściej na początku mamy do czynienia z przedłużającym się stresem, a w jego następstwie z wyczerpaniem zarówno emocjonalnym, jak i fizycznym, w konsekwencji z brakiem zaangażowania i spadkiem satysfakcji z pracy.

Seminarium jest odpowiednie dla wszystkich menedżerów, którzy chcą  zrozumieć różnorodne podłoża sytuacji stresowych oraz umieć rozpoznać moment, kiedy w zespole pojawiają się problemy.

jaki jest program seminarium?

• Warsztat: Test „Ocena poziomu stresu”

• Charakterystyka wybranych problemów natury psychicznej:

o Objawy nadmiernego stresu

o Depresja – objawy i czynniki ryzyka

o Zaburzenia lękowe, objawy nadmiernego lęku

o Wypalenie zawodowe

• Wsparcie organizacji i pomoc w sytuacjach pojawiania się niepokojących objawów u pracowników.

• Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy

Uczestnicy wzbogacą się o wiedzę na temat rozpoznawania zagrożeń stanu psychofizycznego u pracowników. Poznają także możliwe formy pomocy i wsparcia w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni