Przegląd stanu zdrowia

Opieka medyczna i profilaktykaPrzegląd stanu zdrowia "Twoje zdrowie po COVID-19"

Coraz więcej osób w Polsce choruje na COVID-19. Niezależnie od tego, czy przeszli chorobę łagodnie, czy z bardziej nasilonymi objawami, obawiają się, że choroba pozostawiła ślady w ich organizmie. Choroba COVID-19 może mieć negatywny wpływ na organizm, zarówno na układ oddechowy, układ krążenia, układ moczowy, jak również na ogólne samopoczucie.

DO KOGO JEST KIEROWANY PRZEGLĄD?

Przegląd jest dla firm, które chcą zadbać o zdrowie pracowników, którzy przeszli COVID-19. Jest on dedykowany zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy są minimum 4 tygodnie od zakończenia przebytego zachorowania i chcą sprawdzić, jakie ślady w ich organizmie pozostawił COVID-19.


KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

Zwiększenie efektywności pracowników i zadowolenia z miejsca pracy. 

Zadbanie o zdrowie pracowników.

Zmniejszenie absencji i strat związanych z rozwojem powikłań po COVID-19. 

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

Sprawdzenie stanu swojego zdrowia po przebyciu COVID-19 i upewnienie się, czy organizm nie zmaga się powikłaniami po tej chorobie.

Zadbanie o siebie, skontrolowanie stanu najbardziej narażonych układów i narządów, a w przypadku nieprawidłowych wyników, zyskanie szansy na szybkie włączenie leczenia i zapobieganie powikłaniom.

Uzyskanie rekomendacji lekarskich dotyczących m.in.: ewentualnej dalszej diagnostyki i leczenia wykrytych nieprawidłowości.

Oszczędność czasu i wygodna realizacja przeglądu. Wszystkie badania Pacjent zrealizuje podczas 2 wizyt w Centrum Medicover. Po zakupie przeglądu koordynator Medicover skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie, by umówić wizyty i badania w dogodnym dla niego czasie w wybranej lokalizacji. 

ZAKRES PRZEGLĄDU:

Konsultacje:

konsultacja z lekarzem internistą, podczas której lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem układu oddechowego oraz skieruje go na wybrane badania,

konsultacja pielęgniarska, na której odbywa się pomiar temperatury i ciśnienia tętniczego oraz saturacja tlenem,

podsumowująca konsultacja z lekarzem internistą, który po przeanalizowaniu wyników badań oceni stan zdrowia pacjenta, omówi wyniki wykonanych badań i przedstawi zalecenia.

Badania krwi:

Morfologia pełna - analizator - krew

Mocznik - surowica

Kreatynina - surowica

Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)

Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)

Potas - surowica

D-dimery ilościowo (osocze)

Żelazo na czczo – surowica

Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo

EKG spoczynkowe

RTG klatki piersiowej PA + boczne

Badania ogólne moczu

Proces realizacji usług w ramach przeglądu stanu zdrowia jest koordynowany - wszystkie badania i konsultacje można zrealizować w ciągu zaledwie 2 wizyt w naszych Centrach Medicover. 

Dla osób, które miały ciężki przebieg choroby COVID-19 rekomendujemy przegląd stanu zdrowia "Twoje serce po COVID-19".

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

  1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
  2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
  3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

  • Pracownicy sprzedaży i obsługi
  • Pracownicy decyzyjni
  • Pracownicy produkcji
  • Pracownicy biurowi
  • Pracownicy mobilni
  • Pracownicy zdalni