Audyt ergonomiczny - produkcja

Opieka medyczna i profilaktykaAudyt ergonomiczny - produkcja

Bezpieczeństwo pracowników w sektorze produkcji jest jedną z kluczowych potrzeb pracodawców. Pod pojęciem bezpieczeństwa kryje się wiele kwestii – wśród nich są nie tylko oczywiste mechanizmy i regulacje postępowania w sytuacjach kryzysowych czy zapewnienie narzędzi umożliwiających przestrzeganie procedur dotyczących np. wypadków przy pracy.

Pod pojęciem bezpieczeństwa kryje się również dbałość o samopoczucie pracowników i stworzenie warunków i środowiska pracy, w którym będą czuli się dobrze i które nie tylko nie doprowadzi do powstania chorób powiązanych z pracą, ale również nie wpłynie negatywnie na ich samopoczucie.

Praca przy linii produkcyjnej często wiąże się z powtarzalnością ruchów lub pracą w wymuszonej pozycji. Wystarczy niewielki błąd w organizacji stanowiska pracy, by pracownicy odczuli negatywne skutki na własnej skórze, a konkretnie w plecach i stawach. Ból pleców jest najczęściej zgłaszaną przez osoby aktywne zawodowo dolegliwością, szacuje się, że dotyczy nawet 1/3 osób pracujących.

Jak wdrożyć zdrowe rozwiązania ergonomiczne w sektorze produkcji?

Najkorzystniejszym rozwiązaniem zawsze jest rozpoczęcie działań doskonalących w zakresie ergonomii od audytu ergonomicznego. Audyt jest doskonałą okazją do zdiagnozowania nieprawidłowości i nakreślenia planu działań naprawczych. Pracownicy zatrudnieni w sektorze produkcyjnym mają szczególne potrzeby w zakresie kreowania zdrowego środowiska pracy, różnice występują już na etapie diagnozowania. Wiemy o tym, dlatego proponujemy Ci dedykowane rozwiązanie – audyt ergonomiczny przygotowany z myślą o Twojej branży.

Podsumowaniem audytu jest raport. W raporcie znajdziesz szczegółowy opis stanu faktycznego, propozycje działań doskonalących oraz przykłady gotowych rozwiązań.

Jak wygląda audyt ergonomiczny w firmie z branży produkcyjnej?

Podczas audytu ergonomicznego realizowanego w firmie produkcyjnej, poddajemy analizie blisko 140 obszarów ryzyka, które mogą wystąpić w zakładzie pracy m.in.:

 • transport ręczny,
 • magazynowanie,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • występowanie czynników szkodliwych itp.

Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną lub specyfikę Twojej branży zaprojektowaliśmy rozwiązanie zdalne - ankietę MSD dla pracowników produkcyjnych.  

Badanie online jest anonimowe, to pozwala na ogólną ocenę stanu układu mięśniowo - szkieletowego osób zatrudnionych w różnych branżach na podstawie subiektywnych odczuć pracowników oraz ich ewentualnych dolegliwości. Powala także na wytypowanie newralgicznych miejsc w zakładzie pracy, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte działaniami doskonalącymi w zakresie ergonomii, gdyż już zaczęły powodować odczuwanie niekorzystnych dolegliwości bólowych lub w najbliższym czasie będą je generowały. Nasze badanie online pomaga również odpowiedzieć na pytanie, czy jakość i wydajność produkcji może być lepsza i czy warunki pracy nie ograniczają ich wzrostu.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest zaangażowanie pracowników produkcji. To ich pytamy o komfort pracy na danym stanowisku.

Ankieta MSD pozwala poddać analizie zdecydowanie więcej stanowisk niż podczas audytu stacjonarnego, nawet powyżej 500 pracowników.

Produkt rekomendowany dla:

Potrzeby Twojej organizacji

 1. Chcę budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i energię pracowników
 2. Chcę stworzyć bezpieczne warunki pracy - nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa
 3. Chcę zapewnić benefity pracownikom w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń

Rodzaj pracowników

 • Pracownicy sprzedaży i obsługi
 • Pracownicy decyzyjni
 • Pracownicy produkcji
 • Pracownicy biurowi
 • Pracownicy mobilni
 • Pracownicy zdalni